Nieuwsarchief

Laatste nieuws

Dit zijn de laatste 3 nieuwsberichten.


2-7-2003 Dat heb ik tegen liberalisering Henri
Dit artikel gaat in combinatie met de gasexplosie in Den Haag over dat NUTS bedrijven na een liberalisering (verzelfstandiging) geen controles meer uitvoeren op installaties. Het ligt iets genuanceerder maar de pest is dat als bedrijven commercieel worden, ze kosten altijd zoveel mogelijk willen drukken en kwaliteits zaken minder zullen uitvoeren. De wet moet dat beperken en een orgaan moet dat controleren, maar dat is nog meer bureaucratie dan waarvoor de liberalisering is ingezet. Sommige zaken (en zorg vind ik er toch één van) moet in mijn ogen van de staat blijven. Puur ivm dit soort zaken.
Artikel Trouw